Zeven concrete tips voor online tutoring

24 maart 2021

 

Na meer dan een jaar COVID zijn we allemaal al min of meer vertrouwd met het anders, meerbepaald digitaal contact maken. Zowel in ons privé- als professioneel leven zijn we genoodzaakt om op een andere manier verbinding te zoeken met mensen.

Schoolmakers formuleerde 10 concrete tips om online les te geven. Hieronder vind je 7 concrete tips voor Leerbuddy’s die online de leerlingen begeleiden.

 

  1. Focus op de voordelen

Het starten met een optimistische en constructieve mindset is al het halve werk! Digitaal tutoring aanbieden is niet evident en geniet wellicht niet jouw voorkeur. Maar denk ook aan de voordelen die de digitale weg biedt: er is meer mogelijkheid tot flexibiliteit in het maken van afspraken, je verliest geen tijd aan verplaatsing, je hoeft niet op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Het feit dat je digitaal met elkaar in contact kan blijven, is al een voordeel op zich.

  1. Creëer goede randvoorwaarden

Veel van het succes van de interventie van de Leerbuddy hangt af van een aantal randvoorwaarden. Zorg voor een stabiele internetverbinding en een rustige werkplaats. Bespreek deze randvoorwaarden ook met de leerling en/of de ouders, ga er niet zomaar van uit dat dit voor hen vanzelfsprekend is. Help waar nodig om samen met de leerling een goede leercontext te creëren.

  1. Zorg voor een goede en visueel ondersteunde structuur

Voorzie een duidelijk en gestructureerd verloop van je sessie met de leerling, en bespreek dit met je leerling. Je kan de structuur van je sessie ook visueel ondersteunen. Een inspirerend voorbeeld dat je naar believen kan aanpassen werd ontwikkeld door Schoolmaker Jan Royackers tijdens de eerste lockdown en vind je hier

  1. Focus op de leerling

Een valkuil bij digitaal werken is de verbinding. In dit geval wordt niet de internetverbinding bedoeld, maar wel de verbinding tussen de tutor en de leerling. Zorg er voor dat je niet afgeleid kan worden als je aan je laptop zit: schakel alle meldingen, ‘blieps’ en ‘pings’ uit, leg je GSM weg of zet hem af, en schenk je aandacht voor de volle 100% aan je leerling. 

  1. Schenk extra aandacht aan het herhalingsprincipe

Herhaling is altijd een belangrijk didactisch principe, maar tijdens een online begeleiding mag je hier extra op inzetten. Laat je leerling regelmatig luidop verwoorden wat hij of zij onthouden heeft. Stel veel vragen die je helpen om na te gaan of de leerling effectief begrepen heeft wat je wilde overbrengen. Begin met het verhelderen van het doel van jullie bijeenkomst in een taal die de leerling begrijpt, en vraag aan het einde van de sessie of de leerling vindt dat het doel bereikt is.

  1. Schep vertrouwen en rust

Leerlingen die beroep doen op een tutor doen dit niet altijd helemaal omdat ze dat zelf willen of kunnen zich opgelaten voelen omdat ze hulp nodig hebben. Neem voldoende tijd om te werken aan een goede band met de leerling. Geef de leerling de kans om zijn/haar eigen verwachtingen te verwoorden. Laat merken dat je zijn/haar inspanningen waardeert en dat je rekening houdt met zijn/haar wensen. Stel de leerling gerust en benoem de zaken die goed lopen. Het verhogen van de druk die een leerling voelt werkt meestal contraproductief, dus zet in op een rustige en ontspannen sfeer. Je mag gerust de tijd nemen voor een babbeltje met de leerling!

  1. Geef niet op!

Contact en verbinding maken en blijven houden zijn zeker niet evident voor jou als Leerbuddy. Soms loopt alles minder vlot dan je wel zou willen. Wees mild voor jezelf en voor de leerling. Ga vasthoudend te werk op een positieve, constructieve en creatieve manier. 

Alles komt goed!