Een Leerbuddy als nieuwjaarsgeschenk?

03 januari 2021

Kerst en Nieuwjaar vormen traditiegetrouw een periode van gezelligheid, warmte en familie. Zelfs nu we in een kleinere bubbel moeten vieren, koesteren de meeste mensen zich wellicht rond de kerstboom die met zijn feeërieke lichtjes een poging waagt om ons alle COVID19-perikelen een beetje te laten vergeten. Voor kinderen en jongeren is de kerstvakantie een beloning voor de harde prestaties die ze leverden gedurende de intensieve toetsen- en examenperiode. Ze genieten van de vrije tijd en het “niet-moeten” gedurende 2 weken. Voor een aantal onder hen is het echter ook een periode waarin ze verwerken dat hun resultaten niet stroken met de inspanning die ze leverden. En er zijn ook jongeren die die een advies tot heroriëntering kregen van hun leraren en dat een plaats moeten geven.

Het oriënteren van leerlingen is voor leraren geen gemakkelijke taak. Hoe ben je er zeker van dat jouw advies het juiste is? Hoe kan je zeker zijn dat jouw advies ervoor zorgt dat deze leerling het juiste pad in zijn of haar schoolloopbaan blijft bewandelen? Geen gemakkelijke vragen, maar wel een gemakkelijk antwoord: je weet het gewoon nooit zeker. Je kan alleen maar je best doen om, samen met je collega’s, een zo goed mogelijk beeld te hebben van de leerling, op alle vlakken, en na te gaan op welke manier je zo kansrijk mogelijk kan oriënteren. En met de woorden van Guuske Ledoux van Kohnstamm Instituut Amsterdam in het achterhoofd een weloverwogen beslissing te nemen: “Als je als leraar twijfelt tussen twee niveaus bij je advies, kies dan het hoogste. Altijd. Want in kansen moet je geloven.”

Voor die leerlingen die de kans gekregen hebben om ondanks teleurstellende cijfers toch de studierichting van hun keuze te blijven volgen, kan een extra stimulans nodig zijn. Extra begeleiding, het liefste één-op-één, kan het verschil maken tussen succesvol verder aan je schoolloopbaan werken of toch nog moeten veranderen omdat je net niet meer meekon. De zogenaamde ‘High Dosage Tutoring’, het dagelijks één uur werken met een tutor of buddy die contact houdt met leraar en ouders, werkt goed om leerachterstanden te verkleinen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft het een positief effect op het zelfvertrouwen van leerlingen[1]. De resultaten van dit onderzoek stroken met eerder onderzoek. Het werken met een tutor of buddy heeft een duidelijk effect!

Het inzetten van professionele, pedagogisch geschoolde buddy’s of tutors is geen standaard manier van werken in ons onderwijs, het is namelijk erg duur. Voor leerlingen die kapitaalkrachtige ouders hebben, kan bijles of tutoring aangekocht worden. Maar wie zorgt voor de leerlingen die niet over de middelen beschikken om deze hulp te betalen? Ook zij verdienen die extra kans, dat duwtje in de rug. Ook zij verdienen een opstapje naar een beter cijfer, het verschil tussen succesvol verder zwemmen of van de waterval donderen.

Gelukkig zijn er heel wat mensen in Vlaanderen die deze mening toegedaan zijn, getuige de vele buddy-initiatieven die ons kleine grondgebied rijk is. Leerbuddy Vlaanderen wil deze mensen die zich op vrijwillige basis inzetten versterken, ondersteunen, helpen. Want het mooiste cadeau dat onder de kerstboom kan liggen voor elke jongere, is mogen worden wat je wil en mogen zijn wie je bent.

[1] Bron: https://didactiefonline.nl/artikel/hdt-werkt-maar-peperduur.