In Vlaanderen zijn er dankzij de (leraren-)opleidingen (hogescholen en universiteiten) en vele andere spelers reeds heel wat waardevolle tutor- en buddywerkingen. Bestaande werkingen kunnen gebruik maken van het aanbod op deze website om hun werking nog sterker te maken. Je kan je buddy’s/tutoren ook laten deelnemen aan het ondersteuningsaanbod dat we voor hen ontwikkelden. Deelnemers aan dat aanbod krijgen een bewijs van deelname.

Vooruitblik naar 2021 – 2022

In de subsidie-oproep voor opleidingen in het hoger onderwijs omtrent studenttutoringprojecten dienen opleidingen aan te geven op welke manier ze samenwerking mogelijk zien met Leerbuddy Vlaanderen.
Op de klankbordgroep van maandag 17 mei bogen we ons over de mogelijkheden. Belangrijk daarbij is dat het begrip “samenwerking” zeer breed geïnterpreteerd mag worden. Hieronder vind je een reeks mogelijke invullingen van die samenwerking. Het staat je vrij om hieruit een keuze te maken en/of andere opties te bespreken. Onze regioverantwoordelijken stemmen daarover graag met je af.

Lerende Netwerken

Onze Lerende Netwerken voor scholen enerzijds, en voor organisaties, opleidingen en lokale overheden anderzijds kenden een groot succes dit jaar. Ze maken kruisbestuiving en het delen van goede praktijken mogelijk. Je opleiding kan hierbij aansluiten.

Online modules

De online modules op onze website zijn vrij toegankelijk en beschikbaar. Ze kunnen deel uitmaken van professionaliseringsactiviteiten die jullie studenten dienen te volgen in het kader van hun buddy-of tutorstage, aanzet geven tot reflectie over hun praktijk of taken waarin ze verbinding leggen tussen inhoud van de modules en inhoud. Via de Leerbuddy Academie bekomen deelnemende studenten een Bewijs van Deelname per gevolgde module dat ze bijvoorbeeld toevoegen aan een professionaliseringsportfolio.

Intervisies voor leerbuddy’s

Ook volgend jaar organiseren we intervisies voor leerbuddy’s. De helft daarvan is thematisch en doelgroepspecifiek ingericht (zoals in “taalstimulerend werken als buddy in de basisschool”), de andere helft zijn open intervisies waarbij deelnemers op voorhand een casus doorsturen. Deze intervisies kunnen complementair zijn aan je eigen ondersteuning. De meerwaarde ligt hier in het feit dat deelnemers in contact komen met buddy’s en tutoren uit andere opleidingen en van andere leeftijdscategorieën. Zo namen dit jaar ook leraren op pensioen deel, in het kader van Leerbuddy en/of Bijsprong.

Inspiratiedagen

Op 26 april organiseerden we onze eerste Inspiratiedag. Deelnemers konden hier deelnemen aan keuzeworkshops die inzoomen op deelaspecten van de buddy-en tutorpraktijk. Volgend schooljaar organiseren we 2 gelijkaardige dagen waarin onderzoek, tutor-praktijk en uitwisseling elkaar ontmoeten.

Uitgewerkte materialen

We werkten ondersteunend materiaal uit voor scholen en buddy’s/tutoren, zoals deze houvast voor startende leerbuddy’s en tutoren die tot stand kwam dankzij een ontwikkelteam van lerarenopleiders, studenten en onderzoekers. Nuttige materialen benutten of delen via onze website behoort dus ook tot de opties.

Vraag en antwoord

In onze Vraag-en-Antwoord-rubriek op de website maken we de verschillende doelgroepen (tutors en buddy’s, opleidingen, lokale werkingen, scholen) wegwijs in wat onderzoek nu reeds zegt in verband met tutoring.

Onderzoek

Je studenten kunnen in het kader van hun bachelorproef of masterthesis onderzoek voeren naar tutoring. We bieden hen op onze inspiratiedagen graag een forum op een posterbeurs.

Dispatching

Opleidingen die geen eigen systeem hebben voor dispatching, kunnen we ondersteunen in het zoeken van een geschikte school voor hun studenten. We groeperen studenten in kleine teams per regio waar ze aan de slag willen gaan. Scholen kunnen hier dan beroep op doen. Met verschillende lokale werkingen hebben we de afspraak dat we studenten naar hen toeleiden om hen geen concurrentie aan te doen.

Webinars

Tijdens onze webinars lichten we de inhoud van onze ondersteuning toe en kan je vragen stellen. In onze agenda op de startpagina vind je het overzicht van deze webinars. Wie zich inschrijft, krijgt een link toegestuurd naar de online vergaderplek.

Lerend netwerk voor coördinatoren

Gespreid over het schooljaar brengen we coördinatoren van buddy-en tutorwerkingen van lerarenopleidingen en lokale buddywerkingen samen tijdens 6 intervisiemomenten. Gedurende anderhalf uur bespreken we hoe elk van de werkingen eruit ziet, wat goed werkt, op welke uitdagingen coördinatoren soms botsen en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Het delen van goede praktijken staat centraal. Interesse om deel te nemen? Data vind je onderaan. Je kan daar inschrijven of via deze link. 

Benieuwd naar de uitkomst van het Lerend Netwerk van schooljaar 20-21?

Vraag en Antwoord

De checklist ‘Overleg opleiding/buddywerking & school’ biedt een leidraad om tot duidelijke afspraken te komen bij de opstart van een samenwerking. Je vindt het terug onder de knop “Opleiding” rubriek Materialen op de website. Je kan de checklist ook gebruiken om je bestaande werking te screenen.

Zichtbaarheid en toeleiding

Hebben jullie nog studenten die een plek zoeken als leerbuddy? Spoor hen aan om dit formulier in te vullen. Wij zoeken voor hen een plek.

Regioverantwoordelijke

Leerbuddy wordt regionaal gecoördineerd. Heb je nog vragen, wil je persoonlijke ondersteuning in de (verdere) uitbouw van je buddywerking? Contacteer je regioverantwoordelijke via de contact pagina.

Agenda

  • maandag 14 februari om 11:00

    Lerend Netwerk

    Schrijf je hier in!