Intervisie…

22 februari 2021

Intervisie… in another way, from another point of view

 

Ahh, ah-ha, yeah… al neuriënd even de koffie bijvullen, laptop opstarten en me klaarmaken om onze eerste leerbuddy’s te ontvangen. 

De radioknop zachter zetten, hopelijk werkt internet mee! Mijn gedachten dwalen even af …

Mijn eerste intervisie ligt ondertussen al ruim 10 jaar achter mij. Ik wist toen niet goed wat er op mij af ging komen. Verschillende vragen spookten door mijn hoofd. Heb ik het probleem  wel goed geanalyseerd? Heb ik alle mogelijke facetten voldoende beargumenteerd? Met knikkende knieën trok ik naar mijn intervisie om dan vol verwondering de vraag te krijgen “Waarover wil je praten zodat het een nuttig gesprek is voor jou?”.

Oh, wat was die vraag ontwapend! Weg met onzekerheid, schuldgevoel en schaamte. Geen beoordeling, maar een uitnodiging om samen op zoek te gaan.

 

“Problem talk creates problems. Solution talk creates solutions.” Steve de Shazer

Bij het bespreken van zaken die we als moeilijk ervaren, blijven we vaak hangen in het analyseren van de oorzaak van het probleem. Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dit niet gedaan? Wanneer is het misgelopen? Aan wie ligt het? Het effect van deze vragen is dat het probleem vaak zwaarder wordt en minder oplosbaar.

Bij Leerbuddy Vlaanderen gaan we samen op zoek naar oplossingen. Voor ons bestaat een goede intervisie uit het creëren van een veilig klimaat, elkaar inspireren door vragen te stellen en te luisteren waarbij leren van elkaar centraal staat.

 

“That’s a way to see it, and there is also another way to see it.” Insoo Kim Berg

Gestoeld op positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie kwamen we tot een intervisie-hexagon waarin jullie sterktes, succeservaringen en krachten in de kijker worden gezet. Onderzoek toont aan dat positieve emoties voor meer creativiteit, flexibiliteit en empathie zorgen. We focussen op wat werkt en formuleren samen doelen om tot concrete stappen te komen.

What happens in onze virtuele kamer, stays in onze virtuele kamer. We kunnen het niet genoeg benadrukken, een veilig klimaat staat hierin centraal. Discretie, privacy en vertrouwelijkheid met elkaar en over wat ons bezighoudt, blijven we samen bewaken. We werken hard in ons anderhalf uur en beleven er ook plezier.

Intervisie… zin om samen te leren?