Online modules

Neem deel aan de online modules.

Momenteel kan je reeds de volgende modules volgen:

Een kwaliteitsvolle Leerbuddy-begeleiding: hoe ziet dat eruit? (dankzij HOGent)

Inzetten op Effectieve leerstrategieën (dankzij ExCel - Thomas More)

Inzetten op motivatie (dankzij PXL Education)

Inzetten op executieve functies (dankzij Odisee)

Taalstimulerend werken als Leerbuddy (basisonderwijs, dankzij CTO)

Taalstimulerend werken als Leerbuddy (secundair onderwijs, dankzij CTO)

Omgaan met leerstoornissen (dankzij Eureka Leuven)

Coachen van leerlingen in het secundair onderwijs (dankzij KULeuven/ UCLL/ Odisee)

De volgende modules verschijnen vanaf januari online:

  • Coachingsvaardigheden (dankzij KULeuven/Odisee)
  • Cultuursensitief aan de slag als buddy (VUB)
  • Begeleiden vanop afstand: nuttige digitale tools (Schoolmakers)

Verdere modules worden uitgewerkt op basis van noden die komen bovendrijven in de lerende netwerken en tijdens de intervisies.

Krijg je graag een Attest van Deelname aan deze sessies? Contacteer je regioverantwoordelijke!

Intervisies en webinars

In de agenda op de startpagina vind je het overzicht van alle webinars, intervisies en samenkomsten van lerende netwerken. Je kan je er ook onmiddellijk inschrijven. We sturen je telkens een mail met een link voor de online afspraak.