Online modules

Neem deel aan de online modules. Bekijk ze op ons online leerplatform Leerbuddy Academie via deze link.

Zo krijg je automatisch een bewijs van Deelname toegestuurd na het doorlopen van een module.

Een kwaliteitsvolle Leerbuddy-begeleiding: hoe ziet dat eruit? (dankzij HOGent)

Inzetten op Effectieve leerstrategieën (dankzij ExCel - Thomas More)

Inzetten op motivatie (dankzij PXL Education)

Inzetten op executieve functies (dankzij Odisee)

Taalstimulerend werken als Leerbuddy (basisonderwijs, dankzij CTO)

Taalstimulerend werken als Leerbuddy (secundair onderwijs, dankzij CTO)

Omgaan met leerstoornissen (dankzij Eureka Leuven)

Coachen van leerlingen in het secundair onderwijs (dankzij KULeuven/ UCLL/ Odisee)

Coachen van leerlingen in het basisonderwijs (dankzij AP Hogeschool)

Transitie van basis naar secundair onderwijs (dankzij Steunpunt Diversiteit en Leren)

Materialen

We bundelden alle inzichten en tips samen in een e-book.

Het team van Leerbuddy ontwikkelde heel wat materiaal voor scholen, Leerbuddy’s, opleidingen en lokale werkingen.

 

 

 

De studenten ergotherapie van Hogeschool PXL ontwikkelden voor hun bachelorproef materialen die elke leerbuddy kunnen inspireren.
Executieve functies zijn nauw verbonden met leren leren en structureren.
De 10 tips voor planning en tijdsbewaking zetten je zeker op gang.
In het overzicht wordt de algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren met alle executieve functies uitgelegd.

Ga je met je leerling aan de slag voor rekenen? Weet je niet waar te beginnen en hoe je dit nu concreet kan aanpakken? Laat je inspireren door Handelingsgericht werken met focus op rekenen

Intervisies en webinars

In de agenda op de startpagina vind je het overzicht van alle webinars, intervisies en samenkomsten van lerende netwerken. Je kan je er ook onmiddellijk inschrijven. We sturen je telkens een mail met een link voor de online afspraak.

Hoe verloopt zo’n intervisie?