leersprongen

Welkom op onze leersprongdag op 15 maart 2023 in Hasselt!

Hier vind je alle presentaties van de sprekers

Op een leersprongdag laten we ons inspireren rond een bepaald thema waar op dat moment behoeftes en noden rond zijn in het werkveld. We voorzien een ruim aanbod aan workshops zodat je zelf kan kiezen waar je de meeste inspiratie kan opdoen.

 

leersprongdagen SpellenLab

Elke dag een spel in de klas
door Riet Gheysen, SpellenLab VIVES Brugge

Gezelschapsspellen zijn niet weg te denken uit onze cultuur, maar ook in de klas kunnen ze een grote rol spelen.
Reken-, taal-, sociale, executieve en andere vaardigheden kunnen getraind worden met spellen.
Tijdens deze sessie bekijken we kort een aantal spellen die interessant zijn voor de klaspraktijk.

leersprongdagen onderwijscentrum Gent

Studieondersteuning via een krachtgericht partnerschap tussen gezin en school
door Liesbeth Moers, onderwijscentrum Gent

Goed onderwijs start in de klas.Voor sommige leerlingen volstaat dit niet om aan boord te blijven. Studieondersteuning is een effectieve aanvulling voor leerlingen in een kwetsbare situatie bij het vergroten van onderwijskansen.

We versterken de leerling en zijn context in het verbreden van schoolse vaardigheden en het ondersteunen van de leerloopbaan binnen het krachtgericht partnerschap school-gezin.

Studieondersteuning kan thuis, bij een organisatie of op school plaatsvinden. Het kan gaan om een één-op-één begeleiding of begeleidingen in kleine groepen. Vrijwilligers komen uit verschillende soorten initiatieven waarbinnen ze kwaliteitsvol begeleid en ondersteund worden: opleidingen binnen hoger onderwijs, vzw’s, feitelijke verenigingen, openbare besturen, …

Studieondersteuning is een meerwaarde voor het leerproces van zowel de leerling, als zijn gezin, de vrijwilligers, de scholen en de maatschappij.

Door het ondersteunen van organisaties en hun vrijwilligers die studieondersteuning bieden in Gent, willen we leerlingen en hun context versterken in het verbreden van schoolse vaardigheden en het ondersteunen van de leerloopbaan binnen het krachtgericht partnerschap school-gezin.

leersprongdagen De Katrol Ouderbetrokkenheid inzetten om leersprongen te maken
door Emily Dumarey en Katrien Sabbe

Kinderen kansen bieden, kinderen laten groeien, kinderen laten leren doe je niet alleen. Als professional is het belangrijk de ouders hierbij te betrekken. Betrokken ouders zorgen voor meer mogelijkheden, een hoger welbevinden en meer kans op succesvolle leersprongen. ‘Ouders betrekken’ is echter sneller gezegd dan gedaan. Het is niet altijd even eenvoudig. Hoe kan jij als professional proberen de ouder zoveel mogelijk te betrekken in dit hele proces? Wat kan jij doen om de samenwerking tussen jou en de ouder zo goed mogelijk te laten verlopen in functie van de groeimogelijkheden van het kind?
Vanuit de ervaring binnen onze organisatie gaan we hierover graag met jullie in gesprek en hopen we jullie te kunnen verrijken met enkele tips en tricks.

leersprongdagen Provincie Antwerpen Leert Zomerscholen Antwerpen: een kijk in hun succesformule
door Veerle Van den Wyngaert, projectcoördinator Zomerscholen Antwerpen

“De Provincie Antwerpen wil heel erg inzetten op het inspireren en ondersteunen van de organisatie van effectieve en kwaliteitsvolle zomerscholen voor de meest kwetsbare leerlingen. Samen met onze partners Speelmakers en Schoolmakers zetten we daarbij spelen en leren centraal. We ontwikkelden hiervoor bouwstenen die we graag met jullie delen, zowel de theoretische kennis als de praktische uitvoering komt aan bod.”

leersprongdagen Opnij Jongeren (weer) succes laten ervaren
door Doutzen Buursma

Goed kunnen plannen, je emoties in de hand houden en ook nog reflecteren op je fouten: er zijn heel wat vaardigheden voor nodig om te kunnen leren. Onderwijscentrum Opnij geeft in deze workshop handige tips en tricks hoe je als school of welzijnspartner executieve functies kan implementeren en versterken.

leersprongdagen Leren Thuis Leren

Leren Thuis Leren
door Anne-Catherine Quetin en Jos Evens

Een project waarin hogeschool PXL samenwerkt met scholen en welzijnspartners om kinderen en gezinnen te motiveren in het maken van leersprongen.

leersprongdagen PXL Healthcare

PRiSMA, autisme anders bekeken!

door Lesly Vandervelpen

In het onderwijs komen steeds meer leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) voor. Vele leerkrachten geven aan dat het een uitdaging is om deze kinderen op maat te begeleiden en te ondersteunen. Via de hogeschool PXL is er een ondersteuningsprogramma in ontwikkeling, namelijk PRiSMA. Via deze workshop maak je kennis met PRiSMA. Je leert een profiel opstellen van een jong kind met ASS. Vervolgens leer je het ASS door een andere bril bekijken, zodat je het gedrag van het kind leert begrijpen om ook te komen tot begeleiden op maat. Je zal voorbeelden zien rond hoe je kinderen met ASS kan begeleiden om tot meer leerkansen te komen binnen de eigen schoolcontext.

Leersprongdagen Stad Beringen Duo-sprong een transversaal project van de Stad Beringen
door Geert Gielis

De stap naar het secundair onderwijs is voor ouders en kinderen een sprong in het onbekende. Want bij de overgang naar de ‘grote school’ valt heel wat houvast weg.
Wat als … we niet ‘warm afronden’ maar ‘warm aanwezig blijven’? Wat als die sprong geen vrije val is maar een DUO-SPRONG met een ervaren metgezel?

Leersprongdagen Auxilia Auxilia, leerkansen voor iedereen
door Josée Machiels

Auxilia helpt kinderen en jongeren die nergens anders terechtkunnen. Niet elk kind groeit op in een omgeving waar veel kansen geboden worden. Auxilia neemt jullie mee in hoe zij te werk gaan om kinderen en jongeren leersprongen te vergroten.